PDA prodajni portal

Svi dokumenti postavljeni na prodajni portal razvijeni su i osmišljeni tako da olakšaju i podrže prodaju „PDA proizvoda“ PDA partnerima i distributerima.

PDA konsalting portal

PDA Univerzitet obuhvata aktivnosti koje je osmislio i preduzeo PDA International da ciljem da se prenese PDA stručnost i znanje analitičarima, klijentima i PDA partnerima.

PDA trenerska zona

U cilju obezbeđivanja pravilnog tumačenja informacija dobijenih PDA procenom, i za podršku međunarodnog rasta poslovanja, PDA International obučava, sertifikuje i pruža podršku globalnoj mreži PDA trenera.

Marketing Portal

The purpose of this website is to bring together and make available to PDA International Partners all the marketing material and contents we use in different campaigns worldwide.