O nama

Nakon godina istraživanja, PDA International je razvio PDA procenu. Kompanija trenutno prodaje, primenjuje i obučava klijente i partnere u više od 45 zemalja za korišćenje i primenu PDA procene.

PDA International dizajnira i pruža usluge konsaltinga i upravljanja ljudskim resursima na osnovu informacija dobijenih iz PDA procene. Pomažemo našim klijentima i partnerima da ojačaju svoje ljude i timove, pripremajući ih da se suoče i prevaziđu izazove.

PDA konsultanti su profesionalci sa velikim iskustvom u upravljanju talentima. Oni podstiču poverenje među našim klijentima i partnerima i promovišu promene, rast i kreativnost, između ostalog.