Identifikacija zahteva ponašanja (profil POZICIJE) sastoji se od dodeljivanja specifičnog profila ponašanja poziciji kao polaznoj tački za različite HR procese (selekcija, obuka, razvoj, itd.). To nam omogućava da analiziramo da li postojeći profili poseduju specifične veštine koje je organizacija prepoznala kao neophodne, te da rade na profesionalizaciji tih profila
PDA 360 je online aplikacija razvijena da bi se sprovela anketa od 360 stepeni. On je intuitivan, dinamičan i prilagodljiv različitim modelima kompetencija. Generiše i individualne i timske izveštaje.
MyPDACoach je online aplikacija razvijena za jačanje konvencionalnih procesa coachinga na osnovu informacija dobijenih iz PDA procene. Ova aplikacija nadopunjuje i podržava i coach-eve i coachee-je. MyPDACoach je akcelerator promena.
U PDA jeziku, prilagođavanje kompetencija je generisanje vrednih studija o kompatibilnosti između ponašanja pojedinca i modela kompetencije organizacije. Štaviše, to nam omogućava da razvijemo i sprovedemo specifične programe koji pomažu zaposlenima da razviju i unaprede “ključne” kompetencije.
PDA upitnik za organizacionu kulturu pruža razumevanje trenutne kulture kompanije iz perspektive ponašanja i pomaže u tumačenju različitih varijabli i planira akcije koje su ključne za postizanje željenih ciljeva.
PDA AudioFeedback je nova funkcionalnost dostupna na PDA platformi koja je korisna za pravilno tumačenje i analizu PDA grafikona.