Razvijte svoje lidere, ojačajte svoje timove i motivišite svoje zaposlene da postignu bolje poslovne rezultate.
Pomažemo organizacijama da dobiju najviše od svojih ljudi.

Ova opcija pomaže kompanijama da ojačaju svoje upravljanje ljudskim resursima kako bi poboljšale svoju dobit i profitabilnost. Uključivanje PDA procene u procese selekcije i upravljanja talentima omogućava im da ostvare ogromne koristi:

Da izaberu, zadrže i razviju svoje ljude u skladu sa poslovnim ciljevima kompanije.

Da ojačaju i osnaže svoje prodajne timove.

Da unaprede integraciju, komunikaciju i timski rad.

Da unaprede efektivnost svojih tim lidera.

Da osnaže odnose između tim lidera i njihovih zaposlenih i tako povećaju motivaciju.

PDA koristi

  • Brza je i jednostavna za implementaciju
  • Veoma je intuitivna i jednostavna za upotrebu
  • Pouzdana je i naučno dokazana
  • Ima međunarodnu podršku

Kako da dobijem PDA?

Vaša kompanija može da koristi PDA procenu ili obukom i sertifikacijom vašeg HR tima ili oslanjanjem na stručne PDA konsultante u našoj međunarodnoj mreži PDA partnera.

Svaka kompanija ima svoju bazu podataka i može upravljati procenama i izveštajima online.

PDA International nudi svojim klijentima mogućnost da dobiju pakete jedinica, kao i korporativne licence za neograničenu upotrebu.

PDA International pruža svojim klijentima pristup PDA konsalting rešenjima: aktivnosti za upravljanje i razvoj talenata na osnovu informacija dobijenih iz PDA Procene.